Victoria’s Secret and the Nettmann Mini-C excite millions